Home » บริการที่ปรึกษา iso 9001 ราคาประหยัด อัพเดตปี 2567

บริการที่ปรึกษา iso 9001 ราคาประหยัด อัพเดตปี 2567

ที่ปรึกษา iso 9001 ราคา

สวัสดีค่าา ลุกค้าและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ Iso 9001 ทุกท่าน วันนี้เรามีอีกหนึ่งบทความที่เกี่ยวข้องกับ ที่ปรึกษา iso 9001 ถ้าหากท่านต้องการอ่านบทความเดิม สามารถอ่านได้ที่ : จะเห็นว่าบทความเดิมที่กล่าวมานั้น ยังไม่ตอบข้อข้องใจของทุกท่านหลายข้อใช่ไหมคะ ว่าที่ปรึกษา iso 9001 จริง ๆ แล้วคือใคร แล้วที่ปรึกษาที่ดีต้องมีคุรสมบัติอะไรบ้าง รวมถึงงานของที่ปรึกษาและปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาที่ปรึกษา เดี๋ยววันนี้พวกเรา isoezy จะมาไขข้อข้องใจให้ทุกท่าน ไปเริ่มกันเลยค่าา

ที่ปรึกษา iso 9001 คือใครนะ

ที่ปรึกษา ISO 9001 คือ บุคคลหรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพในองค์กรตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ค่ะ ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับระบบบริหารคุณภาพในองค์กร บุคคลหรือบริษัทที่ปรึกษานี้มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 9001 และสามารถช่วยองค์กรในการปรับปรุง พัฒนาและบริหารคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

 

คุณสมบัติของ ที่ปรึกษา iso 9001 ที่ดี

ที่ปรึกษา ISO 9001 ที่ดีมีคุณสมบัติและทักษะที่หลากหลายที่สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า นอกจากความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 แล้ว ที่ปรึกษาที่ดียังควรมีลักษณะต่อไปนี้

 1. ความรู้และความเชี่ยวชาญใน ISO 9001: มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เข้มงวดในมาตรฐาน ISO 9001:2015 และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถให้คำปรึกษาที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า
 2. ทักษะการวิเคราะห์และประเมิน: สามารถวิเคราะห์และประเมินระบบทางคุณภาพในองค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นรายละเอียด เพื่อทราบข้อแนะนำและจุดปรับปรุงที่เหมาะสม
 3. ทักษะการสื่อสาร: สามารถสื่อสารอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพกับลูกค้าและบุคคลในองค์กร ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงาน, การนำเสนอ, และการสอนอบรม
 4. ความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ดี: สามารถทำงานกับลูกค้าในหลายสถานการณ์ และมีความสามารถในการปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร
 5. ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม: มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่ลูกค้าดำเนินการ เพื่อทราบถึงความต้องการและทิศทางทางธุรกิจของลูกค้า
 6. ความรับผิดชอบ: มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและความมุ่งมั่นในการช่วยเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของลูกค้า
 7. ความน่าเชื่อถือ: มีชื่อเสียงที่ดีในวงการและได้รับการยอมรับจากลูกค้าที่ได้รับบริการ

การเลือกที่ปรึกษา ISO 9001 ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้การดำเนินโครงการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบ ISO 9001 เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ  

หากลูกค้าอยากอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกที่ปรึกษา iso 9001 สามารถอ่านได้ที่ : How to choose the right ISO Consultant

 

งานของที่ปรึกษาระบบ ISO 9001

การปรึกษาระบบ ISO 9001 เป็นงานที่มุ่งเน้นในการช่วยองค์กรในการเตรียมตัวและดำเนินการเพื่อปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับระบบบริหารคุณภาพในองค์กรตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้องได้แก่

 1. วิเคราะห์และประเมินข้อกำหนดของ ISO 9001: ช่วยในการทำความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 และประเมินระบบที่มีอยู่ในองค์กร
 2. จัดทำเอกสารคุณภาพ: ช่วยในการเตรียมเอกสารคุณภาพตามข้อกำหนดของ ISO 9001, เช่น การจัดทำคู่มือ, แผนที่กระบวนการ, และรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพ
 3. การฝึกอบรม: จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจและทักษะในการปรับใช้ระบบ ISO 9001 ให้กับบุคลากรในองค์กร
 4. การดำเนินการตรวจสอบ (Audit): ดำเนินการตรวจสอบระบบ ISO 9001 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
 5. การจัดทำแผนปรับปรุง: ช่วยในการจัดทำแผนปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบ ISO 9001 ต่อไป
 6. การศึกษาและการประเมินความเสี่ยง: ช่วยในการศึกษาและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการและระบบขององค์กร
 7. การเตรียมตัวสำหรับการรับรอง: ช่วยในการเตรียมเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขอรับรองจากหน่วยรับรองที่เกี่ยวข้อง

การปรึกษาระบบ ISO 9001 ช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ, ปรับปรุงตัวเองตามมาตรฐาน, และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้ส่งออกว่าระบบบริหารคุณภาพขององค์กรได้รับการยอมรับจากทางระหว่างประเทศและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด.

ลูกค้าสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ที่ปรึกษา รับทำ iso 9001 :2015

 

ราคาที่ปรึกษา iso 9001 ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

ราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการปรึกษาระบบ ISO 9001 ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยต่างๆ และมีความแตกต่างไปตามบริการที่รับประกัน, ขอบข่ายของโครงการ, ขนาดและซับซ้อนขององค์กร, และความต้องการเฉพาะของลูกค้า นอกจากนี้, การปรึกษาระบบ ISO 9001 ก็สามารถเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้:

 1. ขนาดและลักษณะขององค์กร: ขนาดขององค์กรมีผลต่อความซับซ้อนของระบบ ISO 9001 และระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงหรือสร้างระบบ
 2. ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมที่ปรึกษา: ทีมที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากมายในการทำ ISO 9001 อาจมีค่าปรึกษาที่สูงขึ้น
 3. ขอบเขตของการปรึกษา: การปรึกษาระบบ ISO 9001 อาจรวมถึงการจัดทำเอกสาร, การฝึกอบรมพนักงาน, การดำเนินการตรวจสอบ, หรือบริการเสริมอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อราคา
 4. การตรวจสอบและการรับรอง: การตรวจสอบและการรับรอง ISO 9001 อาจเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่ให้มากขึ้นก็ได้
 5. การรับประกันคุณภาพ: การรับประกันคุณภาพของบริการที่จะได้รับ, รวมถึงการจัดทำเอกสารที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001
 6. ที่ตั้งภูมิภาค: ค่าบริการอาจต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่บริษัทที่ให้บริการตั้งอยู่
 7. การปรับตัวองค์กร: บริการที่ปรึกษาระบบ ISO 9001 อาจกลายเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและทรัพยากรมากขึ้นหากต้องการปรับปรุงหรือสร้างระบบที่ทันสมัยและยืดหยุ่น

การปรึกษาระบบ ISO 9001 มีความหลากหลายและมีค่าบริการที่แตกต่างกัน ซึ่งลูกค้าควรพิจารณาค่าได้สูงต่ำ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีม, และบริการที่ได้รับเพื่อตัดสินใจในการเลือกที่ปรึกษา

วิธีที่ดีที่สุดที่ท่านจะรู้ว่าบริษัทของท่าน ที่ปรึกษา iso 9001 ราคาเท่าไหร่ คือการขอใบเสนอราคาจาก isoezy โดยใช้แบบฟอร์มบนเว็ปไซต์ของเรา  ใบเสนอราคา หรือติดต่อ LINE ID : isoezy

ที่ปรึกษา iso 9001 ราคาอบรม iso 9001 ใบเซอร์ ราคา

สรุป

หากท่านไหนอ่านมาถึงตรงนี้แล้วสนใจที่จะใช้บริการที่ปรึกษา iso 9001 เราขอนำเสนอบริการที่ปรึกษา iso 9001 ของเรา isoezy ที่ใช้ทีมงานที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี โดยเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มากกว่าจัดทำเอกสาร เรายินดีจัดโปรแกรมการเข้าทำงานที่ปรึกษา ตามที่ลูกค้าต้องการ

ลูกค้าสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ที่ปรึกษา รับทำ iso 9001 :2015

ติดตามพวกเรา isoezy ได้ที่ :

อบรม iso 9001 ใบเซอร์ ราคาอบรม iso 9001 ใบเซอร์ ราคา