Home » ที่ปรึกษาและอบรม IATF 16949 : 2016

ที่ปรึกษาและอบรม IATF 16949 : 2016

screen-shot-2016-10-17-at-10-38-31-pm

 

 

 

 

 

 

 

ISO / TS 16949:2009 คืออะไร ?

TS 16949 คือ ระบบการจัดการด้านคุณภาพเทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเชื่อมโยงกับ มาตรฐาน ISO 9001 , โดยสามารถให้คำจำกัดความได้ว่าเป็นมาตรฐานสำหรับ โรงงานออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์  วิจัยและพัฒนา ผลิต ติดตั้ง หรือ บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ ชิ้นส่วนของยานยนต์

โดยการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 นั้นเป็นข้อกำหนดสำคัญที่ถูกพัฒนาโดย สถาบัน International Automotive Task Force ( IATF ), ซึ่งพัฒนาให้สอดคล้องไปกับ การพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก TS 16949 ถูกพัฒนาตั้งแต่ คศ 1999 โดย IATF ซึ่งได้ทำงานร่วมกับ ISO/TC 176 ผู้เขียน มาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในวงการ รถยนต์ค่ะ

การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน เป็น IATF 16949 :2016 

IATF ได้ประกาศข้อกำหนดใหม่ IATF 16949:2016 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2016 ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดี่ยวหรือสามารถใช้มาตรฐานเดียวในการปฏิบัติตาม แต่จะต้องประยุกต์ใช้ร่วมกับ ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า Customer specific requirements ( CSRs ) และ ISO 9001:2015 ด้วยค่ะ

โดยคุณลูกค้าต้องปฏิบัติตามทั้ง 3 มาตรฐาน เพื่อการขอการรรับรองค่ะ

โดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงมาตรฐานนี้คือ

– ให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
– เพื่อเน้นย้ำการป้องกันข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์
– เพื่อรวมข้อกำหนดเฉพาะและเครื่องมือการทำงานต่างๆในอุตสาหกรรมรถยนต์  ในมาตรฐาน
– เพื่อลดช่องว่างของค่าความคลาดเคลื่อนและของเสียจาก Supply chain

โดยในระหว่างการเขียนข้อกำหนด IATF 16949:2016 นี้ ได้รวมรวมและพิจารณาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆของ ผู้ให้การรับรอง ผู้ตรวจประเมิน ผู้รับจ้างช่วง และ เจ้าของแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ ( OEMs ) จึงทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ของการมาตรฐาน โดยรวมเอกสารที่มุ่งเน้นไปที่ลูกค้า เช่นข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า Customer specific requirements ( CSRs ) ไว้ในการรับรอง

 

ความเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2015

ในข้อกำหนด iso 9001:2015 นั้นได้ใช้โครงสร้างของข้อกำหนดใหม่ HLS, ซึ่ง IATF 16949 เองนั้นก็ใช้โครงสร้างเดียวกันค่ะ แต่มีส่วนขยาย ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะ โดยมีข้อเปลี่ยนแปลงสำคัญดังนี้ค่ะ

screen-shot-2016-10-17-at-10-23-13-pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเปลี่ยนแปลง ระหว่าง TS 16949:2009 กับ IATF 16949:2016

IATF 16949 นั้นต้องการความสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2015 โดยระบุข้อกำหนดเพิ่มเติมในเทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ( ส่วนขยายข้อกำหนด) โดยส่วนใหญ่ยังคงไว้ซึ่ง ข้อกำหนด TS 16949:2009 แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนที่สำคัญ เพื่อสอดคล้องกับการทิศทางปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันจนถึงอนาคต โดยข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไปมีดังนี้ค่ะ

screen-shot-2016-10-17-at-10-23-26-pm screen-shot-2016-10-17-at-10-23-34-pm screen-shot-2016-10-17-at-10-23-44-pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนในการ Transition 

ในประเทศไทยมีบริษัทที่ขอการรับรอง TS 16949:2009 ประมาณ 1,500 บริษัท ซึ่งจำเป็นต้องวางแผนในการเปลี่ยน Version เป็น iatf 16949 ภายใน 2 ปีค่ะ ( ก่อน 14 กันยายน 2018 ) โดยขณะนี้ทาง ผู้ให้การรับรอง CB อยู่ในระหว่างการเตรียมตัวเพื่อสามารถขอรับรอง  IATF16949 ได้ค่ะเชื่อว่า ประมาณกลางๆเดือน ธันวาคม 2016 ค่ะ

คุณลูกค้าที่ไดเรับการรับรอง TS 16949:2009 ควรจะทำตาม 5 ขั้นตอนนี้ค่ะ

1. ทำ Gap analysis ซึ่งดูว่ามีข้อกำหนดใดบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะ ระหว่าง TS 16949:2009 , IATF 16949:2016 , ISO 9001:2015 และ CSRs

2. อบรมข้อกำหนด IATF 16949:2016 , ISO 9001:2015 และ CSRs ค่ะ isoezy มีบริการนี้ด้วยนะคะ

3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ทั้งหมด ( เก็บหลักฐาน 2-3 เดือนค่ะ ) เช่น บริบท , ผู้มีส่วนได้เสีย , 2nd party audit

4. อบรม Internal audit IATF16949 :2016 , iso 9001:2015

5. จองวัน CB แต่เนิ่นๆ เพื่อขอการ Upgrade ( CB ยุ่งมากค่ะ ) ระวังหลุด Cert เพราะ TS 16949 :2009 CB สามารถตรวจได้วันสุดท้าย 1 ตุลาคม 2017 ค่ะ

6. จัดการ NCs เสร็จก็จะได้ ใบรับรอง IATF  มีอายุ 3 ปีค่ะ

 

ข้อกำหนดในการ Transition มาตรฐาน 

IATF ได้ออกเอกสาร “กลยุทธ์ในการเปลี่ยนมาตรฐาน” Rev 1 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2016 โดย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.iatfglobaloversight.org ค่ะ

 

โดยกำหนดช่วงเวลาในการตรวจไว้ว่าการเปลี่ยนแปลง Version เป็น IATF16949 นั้นจะสามารถเริ่มถูกตรวจได้ตั้งแต่ต้นปี 2017 โดยจะเริ่มบังคับให้ตรวจเป็น IATF16949 ทั้งหมดในเดือน ตุลาคม 2017 ค่ะ

หากไม่สามารถตรวจได้ทันเวลา จะถูกเพิกถอนใบรับรองค่ะ

screen-shot-2016-10-17-at-11-11-30-pm

 

 

 

 

 

 

สรุป

– ISO/TS 16949 จะไม่สามารถใช้ได้หลังจากวันที่ 14 กันยายน 2018
– หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2017 จะไม่มีการ Audit ISO/TS 16949 รวมถึงการตรวจรับรองครั้งแรก , การตรวจติดตาม , การต่ออายุการรับรอง หรือการเปลี่ยน CB.
– ในการเปลี่ยนแปลง Version ให้นับเหมือน การต่ออายุการรับรอง คือ จะมีใบรับรอง 3 ปี จากวันที่เปลี่ยน Version.

ขอบคุณค่ะ

isoezy.

สนใจที่ปรึกษา / อบรม IATF 16949 คลิ๊ก!

screen-shot-2016-10-17-at-3-04-59-pmscreen-shot-2016-10-17-at-2-47-21-pm