Home » iso 9001 ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ใบรับรอง iso 9001 มีอายุกี่ปีกันนะ

iso 9001 ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ใบรับรอง iso 9001 มีอายุกี่ปีกันนะ

iso 9001 ค่าใช้จ่าย

สวัสดีค่าา ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ iso 9001 ทุกท่าน นอกจากเรื่องของความยุ่งยากของการได้รับการรับรอง iso 9001 สิ่งที่ทุกท่านต้องคำนึงถัดมาคือ ค่าใช้จ่ายของการรับรอง iso 9001 ใช่ไหมคะ ซึ่งอย่างที่ทุกท่านอาจทราบดีอยู่แล้วว่าค่าใช้จ่ายของแต่ละบริษัท มีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนค่ะ แต่จะขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างละ เรามาหาคำตอบพร้อมกันเลยค่า 

ค่าใช้จ่ายของการรับรอง ISO 9001

จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดและจํานวนแผนกในองค์กร ขอบเขตของการรับรอง ISO 9001 หน่วยงานรับรองที่เลือก ( IAF Accredited หรือ Non-IAF ) และเวลาที่ต้องใช้ในการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงเวลาในการเตรียมคู่มือและขั้นตอนคุณภาพ การจัดระเบียบเอกสารได้ดีเพียงใด มีขั้นตอนที่มีอยู่ในองค์กรกี่ขั้นตอน ฯลฯ

ในทํานองเดียวกัน ระยะเวลาสําหรับการรับรอง ISO 9001 ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยข้างต้นเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หน่วยงานรับรองบางแห่งขอหลักฐานเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน หากเป็นองค์กรใหม่ จะใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือนในการรับรอง

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายของการรับรอง iso 9001

            เตรียมคู่มือคุณภาพ                                2x,xxx บาท                  1 เดือน

            เตรียมขั้นตอนระบบคุณภาพ                  5x,xxx บาท                  1 เดือน

            การใช้งาน QMS                                     7x,xxx บาท                 5 สัปดาห์

            การตรวจสอบภายใน                              2x,xxx บาท                 1 สัปดาห์

            ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบใบรับรอง     1xx,xxx บาท                2-5 วัน

รวมค่าใช้จ่ายของการรับรอง iso 9001 ประมาณ 2xx,xxx บาทค่ะ

*** ซึ่งค่าใช้จ่ายของแต่ละบริษัทก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่กล่าวไว้ข้างต้นด้วยนะคะ***

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของการรับรอง iso 9001 ได้ที่ : ISO 9001 CERTIFICATION COST

หรือใช้วิธีที่ดีที่สุดที่ท่านจะรู้ว่าบริษัทของท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใดในการรับรอง iso 9001 คือการขอใบเสนอราคาจาก isoezy โดยใช้แบบฟอร์มบนเว็ปไซต์ของเรา ใบเสนอราคา หรือติดต่อ LINE ID : isoezy

iso 9001 ค่าใช้จ่าย

อบรม iso 9001 ใบเซอร์ ราคา

การตรวจสอบ ISO 9001 มีกี่ประเภท ?

คือ กระบวนการที่มุ่งเน้นทำการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพขององค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 อย่างเหมาะสม และบ่งบอกว่าองค์กรนั้นมีการดำเนินการตามกระบวนการทางธุรกิจที่เหมาะสม ซึ่งกระบวนการตรวจสอบ ISO 9001 มี 2 ประเภทหลัก ๆ ค่ะ ดังนี้

 1. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) : องค์กรต้องดำเนินการตรวจสอบความเข้ากันได้ของระบบคุณภาพของตนเอง โดยใช้ทีมตรวจสอบภายในหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการจัดการ การตรวจสอบภายในมักจะเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเตรียมตัวสำหรับการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก
 2. การตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก (External Audit) : การตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกจะมีการตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพขององค์กรจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 บุคคลนี้อาจเป็นบุคคลที่มีสัมพันธ์กับหน่วยรับรอง ISO หรือองค์กรรับรองอื่น ๆ

 

วัตถุประสงค์ของกระบวนการตรวจสอบ iso 9001

กระบวนการตรวจสอบ ISO 9001 มีวัตถุประสงค์หลายประการที่มุ่งเน้นในการตรวจสอบและปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ได้แก่:

 1. การยืนยันความเหมาะสม (Confirmation of Suitability): กระบวนการตรวจสอบมุ่งเน้นการยืนยันว่าระบบบริหารคุณภาพขององค์กรมีความเหมาะสมต่อมาตรฐาน ISO 9001:2015 และสามารถใช้ในการบริหารประสิทธิภาพของธุรกิจได้
 2. การประเมินประสิทธิภาพ (Performance Evaluation): กระบวนการตรวจสอบช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพ โดยการตรวจสอบการดำเนินการตามกระบวนการและคุณลักษณะที่ต้องการ
 3. การค้นหาปัญหา (Problem Identification): การตรวจสอบช่วยในการค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระบบ และทำให้เกิดโอกาสในการแก้ไขและปรับปรุง
 4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน (Conformance Check): การตรวจสอบว่าระบบบริหารคุณภาพขององค์กรมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015หรือไม่
 5. การจัดทำแผนปรับปรุง (Improvement Planning): ผลการตรวจสอบมีบทบาทในการจัดทำแผนการปรับปรุงระบบ โดยการระบุและกำหนดมาตรการในการปรับปรุงต่อไป
 6. การเพิ่มประสิทธิภาพ (Enhancement of Effectiveness): การตรวจสอบมีจุดประสงค์ที่ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพ ด้วยการค้นหาวิธีที่ทำให้ระบบทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 7. การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (Support for Research and Development): ผลการตรวจสอบที่ได้จะช่วยในการตรวจสอบและสนับสนุนการพัฒนาในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในระบบบริหารคุณภาพขององค์กร

 

ใบรับรอง iso 9001:2015 มีอายุกี่ปี ?

ปกติแล้วนะคะ ใบรับรอง ISO 9001 มักมีอายุการใช้งานประมาณ 3 ปีค่ะ ดังนั้นองค์กรจึงต้องทำการต่ออายุเพื่อให้รักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ของบริษัทไว้นั่นเองค่ะ

ซึ่งขั้นตอนในการต่ออายุใบรับรองมักจะผ่านการตรวจสอบและการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าระบบการบริหารคุณภาพของบริษัทท่านยังคงทำงานตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือไม่ และสิ่งที่จำเป็นต้องปรับปรุงหรือการปรับเปลี่ยน

นอกจากนี้การต่ออายุทำให้องค์กรมีโอกาสที่จะปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพของท่านเอง และยังช่วยให้แสดงให้เห็นว่าองค์กรยินยอมที่จะปรับปรุงต่อไปค่ะ

 

ไม่ต่ออายุการใช้งานใบรับรอง iso 9001 ได้หรือไม่ ?​

การต่ออายุใบรับรอง iso 9001 “ ไม่ใช่การบังคับ” แต่มักจะถูกพิจารณาเป็นเรื่องสำคัญในการรักษาความทันสมัยและคุณภาพของระบบบริหารคุณภาพขององค์กรของท่านค่ะ ซึ่งถ้าหากท่านไม่ต่ออายุ จะทำให้ใบรับรองหมดอายุ และองค์กรจะไม่ได้รับการรับรอง iso9001 ต่อนั่นเองค่ะ นอกจากนี้การต่ออายุการใช้งานยังมีประโยชน์ในแง่ดีกับองค์กรของท่านดังนี้ค่ะ

 1. รักษาความทันสมัย: การตรวจสอบและการปรับปรุงที่จะต้องทำในกระบวนการต่ออายุสามารถช่วยให้ระบบบริหารคุณภาพขององค์กรมีประสิทธิภาพและคงทันสมัยตลอดเวลา
 2. ความมั่นใจจากลูกค้า: การมีใบรับรอง ISO 9001 ที่มีอายุใหม่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าองค์กรมีระบบบริหารคุณภาพที่มีมาตรฐานและได้รับการตรวจสอบ

อย่างไรก็ตามนะคะ การต่ออายุ “ ไม่ใช่การบังคับ” แต่เป็นคำตัดสินใจขององค์กรเองว่าจะทำหรือไม่ทำ ขึ้นอยู่กับนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร แต่ควรพิจารณาถึงผลที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ต่ออายุ ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียความมั่นใจจากลูกค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นั่นเองค่ะ

 

สรุป

อาจจะบอกได้ว่าทั้งการตรวจสอบ iso 9001 และ การต่ออายุใบเซอร์ iso 9001 เป็นกระบวนการที่สำคัญมากต่อการรักษามาตรฐานการจัดการคุณภาพและประสิทธิภาพของบริษัทไว้

หากท่านไหนอ่านมาถึงตรงนี้แล้วสนใจที่จะใช้บริการที่ปรึกษา iso 9001 เราขอนำเสนอบริการที่ปรึกษา iso 9001 ของเรา isoezy ที่ใช้ทีมงานที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี โดยเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มากกว่าจัดทำเอกสาร เรายินดีจัดโปรแกรมการเข้าทำงานที่ปรึกษา ตามที่ลูกค้าต้องการ

ลูกค้าสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  ที่ปรึกษา รับทำ iso 9001 :2015
อบรม iso 9001 ใบเซอร์ ราคา

ติดตามพวกเรา isoezy ได้ที่ :

อบรม iso 9001 ใบเซอร์ ราคาอบรม iso 9001 ใบเซอร์ ราคา