Home » ที่ปรึกษา gmp haccp

ที่ปรึกษา gmp haccp

บริษัท isoezy ที่ปรึกษา gmp haccp สร้างโรงงาน GMP

ที่ ปรึกษา gmp

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยทีมงานที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารมากกว่า 15 ปี โดยเน้น ไปที่โรงงานที่เพิ่งเริ่มต้นในการทำมาตรฐาน gmp / haccp เรายินดีจัดโปรแกรมการเข้าทำงานที่ปรึกษา ตามที่ลูกค้าต้องการค่ะ ดังนี้

1. รับทำ และเป็น ที่ ปรึกษา gmp / haccp ตั้งแต่เริ่มต้น ( start-up )

เราจะเข้าไปช่วยองค์กรจัดทำระบบตั้งแต่เริ่มต้นนับหนึ่งค่ะ โดยจะนำกระบวนการและเอกสารเดิมขององค์กรที่ใช้อยู่แล้วมารวมกับ สิ่งที่ข้อกำหนดต้องการเพิ่มเติมเช่น การปรับปรุงโครงสร้างโรงงาน การวิเคราะห์จุดอันตรายค่ะ โดยจะใช้ระยะเวลา 6-12 เดือน ค่ะ

1.1 บริการออกแบบกระบวนการ และเขียนแบบเพื่อยื่น ขอ อ.2 รง4 

เราสามารถช่วยคุณลูกค้าตั้งแต่วัดหมุดโฉนด จนออกแบบกระบวนการ ไม่ให้มีการข้ามไลน์การผลิตกันค่ะ ค่ะ โดยออกแบบ เป็น 3D ก่อน จนลูกค้าพอใจ ก็สามารถเขียนเป็นแบบ AutoCAD เพื่อใช้ในการยื่นขอใบอนุญาติต่างๆได้ค่ะ  

 

ข้อดี :

หากมีแบบ 3D การประมาณราคาจะแม่นยำมากค่ะ ราคาการก่อสร้างไม่บานปลาย คุณลูกค้าคุมงบประมาณอยู่เลยค่ะ

1.2 รับยื่น อ.2 รง4 

1.3 ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

 

2. ที่ปรึกษา GMP HACCP ค่ะ ( GMP HACCP Consultant )

หากคุณลูกค้ามีโรงงานอยู่แล้ว ทางเราสามารถเป็นที่ปรึกษาเรื่อง GMP HACCP เรารับบริการที่ปรึกษาทำระบบ GMP HACCP ค่ะ ตั้งแต่ต้นจนสามารถขอการรับรองค่ะ อบรมพนักงาน ให้ตัวอย่างแบบฟอร์ม จัดระบบการรับวัตถุดิบใหม่ เป็นต้นค่ะ ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีบุคคลากรที่สามารถเขียนเอกสาร หรือพิมพ์เอกสาร หรือไม่มีเวลา เรามีบริการช่วยจัดพิมพ์เอกสารคุณภาพ ( retain and maintian documented information ) , สร้างขั้นตอนปฏิบัติงาน ( procedure ) , สร้างคู่มือปฏิบัติงาน ( work instruction ) และ สร้างแบบฟอร์มในกระบวนการทำงานต่างๆของลูกค้าค่ะ โดยใช้เวลา 10 – 20 วันทำงานค่ะ

3. รับทำระบบเฉพาะการขยายขอบเขตการรับรอง ( Extension scope )

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP และ iso 22001 อยู่ก่อนแล้วแต่ต้องการ ขยาย scope ขอการรับรองเช่น ต้องการให้ระบบ iso คลอบคลุมแผนก หรือ  site งานใหม่ ทางเรายินดีช่วยอบรมข้อกำหนด iso สร้างเอกสารต่างๆ ที่จะเป็นต่อกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขยายนั้น รวมถึง อบรม internal audit และ จัด pre-audit ด้วยค่ะ โดยใช้เวลา ขึ้นอยู่กับขนาดองค์กร และ ความซับซ้อนของส่วนขยายค่ะ แต่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือนค่ะ

herbal-drug

 

 

 

 

 

 

 

 

4.บริการเป็นที่ปรึกษา QMR รายปี ( QMR Assistant )

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการผู้ช่วยในการจัดทำ รักษา ดูแล และปรับปรุงระบบ iso ทางเรายินดีให้บริการเป็นที่ปรึกษารายปี คือทำสัญญาดูแลระบบเป็นปีค่ะ โดยกำหนดจำนวนครั้งที่เข้าไปยังบริษัทของลูกค้าต่อเดือนค่ะ โดยสามารถสอบถามคำถามและได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดเวลาระยะสัญญาค่ะ โดยจะช่วย จัดทำเอกสารหากมีการเพิ่ม scope , ช่วยเขียนเอกสารหากต้องทำ เอกสารข้อมูลเพิ่ม , ปรึกษาการยกระดับ KPI , อบรม iso ให้กับพนักงานใหม่ , จัดแผนการ internal audit,  ช่วยทำ internal audit , ช่วยวางแผนและจัดทำ management review, ช่วย pre-audit เป็นผู้ช่วยรับการ Audit จาก CB หรือ ลูกค้าใน scope งานคุณภาพ ( ทางเราจะทำสัญญา ปกปิดความลับลูกค้าใน กรณีนี้ค่ะ )

5. บริการที่ปรึกษาตามใจลูกค้า ( Tailor-made )

ลูกค้าสามารถเลือกการให้บริการที่ปรึกษาตามที่ลูกค้าต้องการได้ค่ะ ดังนี้ เช่น

– ที่ปรึกษาการจัดการโครงสร้างตามข้อกำหนด gmp อย และ gmp codex
ประเมินความเสี่ยงขององค์กร
– จัดทำองค์ความรู้ขององค์กร
– วิเคราะห์ ccp(s)
– ช่วยอบรม วางแผนและทำ Internal audit
– ช่วย Pre-audit ให้ลูกค้า
ช่วยวิเคราะห์ อบรม การแก้ไข CAR ( NC ) อย่างมีประสิทธิภาพ
– โปรเจคลดเอกสารที่ไม่จำเป็นจากระบบ iso เป็นต้นค่ะ

โดยเราสามารถออกแบบบริการ ที่ ปรึกษา gmp ได้ทุกรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการค่ะ

สนใจ ที่ปรึกษา gmp / haccp คลิ๊ก !
gmp-is
gmp คือ