• ระบบ iso 9001:2015 คืออะไร ?

  Posted on August 20, 2015 by admin in blog.

    มีคนสงสัยค่ะว่า ” ระบบ iso 9001:2015 ” นั้นคืออะไร isoezy ขอแบ่ง เป็น 3 ส่วนเพื่อความเข้าใจ แบบนี้ค่ะ ISO + 9001 + 2015 “ISO” ส่วนแรก ISO นั้นคือ ตัวย่อขององค์กรของการมาตรฐานระหว่างประเทศ ที่มีชื่อเต็มว่า “ International Organizatiom for Standardization” มี ชื่อย่อตอนแรกว่า IOS ค่ะ ซึ่ง องค์กรเป็นองค์กรระหว่างประเทศชื่อองค์กรก็จะถูกแปลเป็นภาษาของประเทศที่ไปอยู่ แต่พอแปลออกมาเป็นภาษาอื่น ตัวย่อก็เปลี่ยนไปด้วย เช่น IOS ของอังกฤษ, OIN ( Organisation Internationale de Normalization. ของฝรั่งเศษ ค่ะ ทางผู้ก่อตั้งองค์กรนี้ จึงตัดสินใจ เลือกใช้ ตัวย่อ ISO เพื่อพ้องกับคำว่า […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • PDCA คืออะไร

  Posted on August 16, 2015 by admin in blog.

  มีหลายท่านสงสัยว่า auditor iso ชอบพูด เกี่ยวกับ PDCA  วันนี้ isoezy จึงเรียบเรียงมาให้ค่ะ PDCA มาจากคำภาษาอังกฤษ 4 คำ ได้แก่ Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ) Act (ดำเนินการให้เหมาะสม) แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA มีมาตั้งแต่ คศ 1950  โดยคุณ Walter Shewhart แต่คุณ W.Edwards Deming โปรโมทจนดังค่ะ คุณ Deming จึงเป็นปรมาจารย์ทางด้านการบริหารคุณภาพ หลายคนจึงเรียกวงจรนี้ว่า ” วงจร Deming ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ โครงสร้างของวงจร PDCA หรือ วงจร Deming P = Plan D = Do C = Check A = Act […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • iso 14001 version 2015 มาแล้ว

  Posted on August 13, 2015 by admin in blog.

    ขณะนี้ ได้มีการประกาศ Fdis / iso 14001 :20015 แล้วนะครับ มีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงหัวข้อ เป็น 10 ข้อกำหนดตามมาตรฐานใหม่ๆ ข้อกำหนดประกาศใช้ iso 14001 : 2015ซึ่งคาดว่าเป็นเดือน กันยายน 2558 ทาง isoezy จะเปิด course อบรม iso 14001 : 2015 เร็วนี้นะครับ  

  Continue Reading...
  1 Comment.